Membrii abonați blog

Denisa1
Data:
Mihaita007
Data:
Bordanc_Nicu
Data:
Roberson
Data:
Denisa
Data:
Ion_Marcel
Data:
Alyalina
Data:
Pagina 1 din 1
Blog >> Blog >> Membrii abonați blog | Salvatorul.ro
meniu prim
Semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un DESTIN!