Articol Țesătura hainei de nuntă din pilda Domnului Isus (Matei 22)

Scris de: -Vlasit
Vizualizări: 144
Scris:
BBCode: [url=/articol/id/1016-es-tura-hainei-de-nunt-din-pilda-domnului-isus-matei-22]Țesătura hainei de nuntă din pilda Domnului Isus (Matei 22)[/url]
Atunci când Dumnezeu ne spune că trebuie să ia ființă chipul Său în noi, El ne spune că trebuie să fie întipărite în noi însușirile Lui/caracterul Său, să ne îmbrăcăm cu haina de nuntă. Acesta este proiectul pe care Domnul L-a pregătit pentru noi încă înainte ca să fie lumea. (Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său El. Romani 8:28)

Planul lui Dumnezeu este să lucreze la restaurarea chipului Lui în noi. El ne cârmuiește prin Duhul Sfânt ca să ne îmbrace cu însușirile Lui/lucrurile de sus. Aceste însușiri cu care trebuie să ne îmbrăcăm sunt haina de nuntă, pe care dacă nu o avem vom fi aruncați în întunericul de afară. (Prietene, i-a zis El, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Matei 22:12)

Unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este să ne dezbrăcăm de omul cel vechi cu faptele lui și să ne îmbrăcăm cu omul nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu. (Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24)

Haina de nuntă și țesătura ei
Noua îmbrăcăminte are în țesătura ei bunătatea, răbdarea, blândețea, dragostea, îndurarea… (Îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Dar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Coloseni 3:12, 14)

Această îmbrăcăminte nouă sau haina de nuntă. Ea este îmbrăcămintea inimii care ne face asemănători cu Domnul Isus.

Bunătatea, răbdarea, dragostea, trebuie să ia ființă în noi și sunt obținute prin păzirea Cuvântului lui Hristos sub călăuzirea Duhului. (Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18)

Cel ce a început această bună lucrare în noi, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt o va duce la bun sfârșit. (Căci noi suntem lucrarea Lui. Efeseni 2:10) El a dat pe Fiul Său să moară pentru ca noi să putem fi iertați, El a sădit sămânța (Cuvântul lui Hristos) din care pornește viața și tot El ne-a dat darul Duhului Sfânt pentru înnoirea și pentru creșterea noastră. (… prin înnoirea făcută de Duhul… Tit 3:5; veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte 2:38)

Acest articol a fost preluat din Haina de Nuntă - CuvântCurat.ro - Broșură - Trezire Spirituală (cuvantcurat.ro)
Citește broșura online [PDF] Haina de Nuntă - CuvântCurat.ro - Broșură - Trezire Spirituală (cuvantcurat.ro)
SMS
Nota: 10
Puncte: 10
Voturi 1
Nu ai acces, deoarece nu ești autentificat!
Informații avantaje cont membru autentificat
1 aprecieri
Apreciază - dezapreciază
Comentarii 3
Nu ai acces, deoarece nu ești autentificat!
Informații avantaje cont membru autentificat
Distribuie pe: facebook | twitter | google | linkedin | myspace | email
Blog >> Blog, categoria Diverse >> Articol Țesătura hainei de nuntă din pilda Domnului Isus (Matei 22) | Salvatorul.ro
meniu prim
Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!