Biblia DCC 1 Cronici capitolul 6

Setări Biblia

Urmaşii lui Levi.

1. Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.
Gen 46.11 ;Ex 6.16 ;Num 26.57 ;1Cron 23.6 ;
2. Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
3. Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
Lev 10.1 ;
4. Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua;
5. Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6. Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
7. Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
8. Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
2Sam 8.17 ;2Sam 15.27 ;
9. Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10. Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
2Cron 26.17-18 ;1Imp 6.1 ;2Cron 3 ;

Pagina 1 din 9
Sari la pagina:
capitolul 6 din 29
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | google | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea dupa Dumitru Cornilescu (versiune corectata) >> Cartea 1 Cronici >> Biblia DCC 1 Cronici capitolul 6 | Salvatorul.ro
meniu prim
Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări. ( Psalmii 26:12 )