Biblia DCC Exodul capitolul 6

Setări Biblia
21. Fiii lui Iţehar: Core, Nefeg şi Zicri.
22. Fiii lui Uziel: Mişael, Elţafan şi Sitri.
23. Aaron a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahşon; şi ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
24. Fiii lui Core: Asir, Elcana şi Abiasaf. Acestea sunt familiile coriţilor.
25. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel; şi ea i-a născut pe Fineas. Aceştia sunt căpeteniile familiilor leviţilor cu familiile lor.
26. Aceştia sunt Aaron acela şi Moise acela, cărora le-a zis Domnul: „Scoateţi din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oştirile lor.”
27. Ei sunt aceia care au vorbit lui faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceştia sunt Moise acela şi Aaron acela.
28. Când a vorbit Domnul lui Moise în ţara Egiptului,
29. Domnul a zis lui Moise: „Eu sunt Domnul. Spune lui faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ţi spun.”
30. Şi Moise a răspuns înaintea Domnului: „Iată că eu nu vorbesc uşor: cum are să m-asculte faraon?”

Pagina 3 din 3
Sari la pagina:
capitolul 6 din 40
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | google | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea dupa Dumitru Cornilescu (versiune corectata) >> Cartea Exodul >> Biblia DCC Exodul capitolul 6 - pagina 3 | Salvatorul.ro
meniu prim
Căci prin har aţi fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. ( Efeseni 2:8 )