Adiministratori

[Scrie] [reîncarcă] [conectati Adiministratori 1]
Arhiva
Raporteaza camera
Meniu chat >> Vizitator offline@Adiministratori | Salvatorul
meniu prim
Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos. ( 1 Timotei 2:5 )