Comentarii profil Vizitator offline

Vizitator offline nu are comentarii la profil!
Nu poți comenta profilul acestui membru!
+§Profil membru Vizitator offline >> Comentarii profil Vizitator offline | Salvatorul
meniu prim
Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățat prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. ( 1 Petru 1:22 )