Eroare!

Nu ești inscris în joc!
Informații Eroul
Vreau erou, costă 3000 lei!
meniu prim
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri.