Eroare!

Nu ești inscris în joc!
Informații Eroul
Vreau erou, costă 3000 lei!
meniu prim
Fiți răbdători în toate și mulțumiți-I Domnului chiar și în încercare, căci numai la El aveți salvare!