Arhivă toate mesajele instant membrii

Ionatan
-Ionatan -
Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. 5. Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.(Iacov cap4:5)4
Ionatan
-Ionatan -
Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.(proverpele cap 10:8)9 - com: 2
Ionatan
-Ionatan -
. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 9. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10. pentru ca, în Num3 - com: 2
Ionatan
-Ionatan -
Pace,o zii binecuvintata iti doresc,cititorule.3
Ionatan
-Ionatan -
De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca mea: „Pentru ce mă uiţi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare, sub apăsarea vrăjmaşului?”(psalmii 42:9)7
Ionatan
-Ionatan -
Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.(2corinteni cap 13:14)6 - com: 1
Ionatan
-Ionatan -
pace,o zii binecuvantata.4 - com: 1
Ionatan
-Ionatan -
În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.(coloseni cap2)6 - com: 1
Ionatan
-Ionatan -
8. Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. 9. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce4 - com: 1
Ionatan
-Ionatan -
Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută(1timotei cap1:5)6 - com: 1
-
Pagina 14 din 113
Sari la pagina:
Top mesaje instant
Mesaje instant >> Mesaje instant - pagina 14 | Salvatorul.ro
meniu prim
Cea mai frumoasă şi mai mişcătoare privelişte din lume este iubirea compătimitoare, care nu râvneşte nimic pentru sine, ci vrea numai să servească pe alţii.