Note cantare Deschizi Drumuri Noi - Dincolo De Ziduri

Aceasta cantare nu a primit note!
Cântări >> Cântări, categoria Cântâri noi >> Cântăre Deschizi Drumuri Noi - Dincolo De Ziduri >> Note cantare Deschizi Drumuri Noi - Dincolo De Ziduri | Salvatorul
meniu prim
Fiți răbdători în toate și mulțumiți-I Domnului chiar și în încercare, căci numai la El aveți salvare!