Postări membru Vlasit în topicul ~ Ce este Isus pentru tine?

Cine este Isus pentru tine?
Sunt mai multe întrebări pe care ar trebui să și le pună orice om.
1. Cine este Iisus pentru tine?
2. De ce trebuie să ascultăm de El? Ce rol au învățăturile Lui în viața mea?
3. Cum trebuie să fie ascultarea mea față de Domnul Iisus?
4. Ce se întâmplă dacă nu ascultăm de El?
5. Ce rol are jertfa Domnului Iisus de la cruce?
1. Cine este Domnul Iisus pentru mine?
Ne aflăm la 2000 de ani distanță de la prezența Domnului Iisus pe pământ, ceea ce face ca mesajul Lui să fie tot mai puțin actual și tot mai puțin auzit. Pentru mulți dintre noi Evanghelia lui Hristos nu mai conține decât câteva cuvinte care se referă la nașterea Lui (Crăciunul) și sacrificiul Lui (paștele).
S-a ajuns ca astăzi foarte mulți dintre noi să îi acordăm Domnului Isus doar o atenție declarativă din buze, fără să înțelegem ce vrea cu adevărat de la noi. Nu conștientizăm că El a promis că va fi prezent în fiecare moment al vieții noastre. (Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28:20)
Și aceasta se întâmplă pentru că am cercetat foarte puțin învățăturile Lui pe care ni le-a adus de la Dumnezeu. (Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Ioan 12:49)
Putem spune că majoritatea dintre noi nu cunoaștem planul mântuirii din cercetarea cuvintelor spuse de Domnul Iisus. Dacă vom merge în multe locuri unde se predică din Evanghelie și dacă urmărim în Sfânta Scriptură ce a învățat Domnul Iisus, vom putea observa ușor că nu sunt predicate toate învățăturile Lui și acest lucru se întâmplă pentru că astăzi multe învățături ale Domnului sunt respinse.
Ex. Dacă biserica acceptă serviciul militar care include și jurământul, sau se judecă pentru clădire, teren, drepturi… nu va putea predica niciodată ceea ce a predicat Domnul. (Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. Luca 6:29; Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strîmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.” Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; Matei 5:33, 34)
Însă Domnul Isus ne avertizează de riscul rătăcirii datorat lipsei cunoașterii scripturii. (Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi… Scripturile.” Matei 22:29)
De aceea ar fi bine să ne întrebăm: Înțelegem noi cine este cu adevărat Domnul Isus? Înțelegem de ce a venit pe pământ, știm cum trebuie să ne raportăm la El? (Iisus a zis: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6)
Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu l-a desemnat pe Domnul Iisus să fie Învățător al nostru de care trebuie să ascultăm, de acest lucru depinzând salvarea noastră. (Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Matei 17:5; Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Deuteronom 18:18)
Cu toate că Dumnezeu a spus ca să ascultăm de Cel pe care l-a trimis El, acest adevăr este foarte diluat astăzi. Cu toate că găsim scris că dacă nu vom asculta de El vom pieri, totuși nu se înțelege de ce trebuie să ascultăm și nu se înțelege în ce fel trebuie să ascultăm. (Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului. Fapte 3:23; Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi. Ioan 3:31)
De aceea când vrem să analizăm lucrurile cu privire la mântuirea noastră este extrem de important să cercetăm ce a spus Cel ce este mai presus de toți, pentru că la El sunt cuvintele vieții veșnice/mântuirii noastre. („Doamne” I-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Ioan 6:68)
Acest articol a fost preluat din Cine este Isus pentru tine? - aflăadevărul.ro (aflaadevarul.ro)

Intră
Pagina 1 din 1
Forum >> Isus >> Topic ~ Ce este Isus pentru tine? >> Postări membru Vlasit în topicul ~ Ce este Isus pentru tine? | Salvatorul.ro
meniu prim
A te judeca pe tine însuți este mult mai greu decât a-i judeca pe alții. Dacă ajungi să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești, într-adevăr, un om înțelept. ( Antoine de Saint Exupery )