Biblia DCC Exodul capitolul 24

Setări Biblia

Moise pe muntele Sinai.

1. Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi Abihu, şi şaptezeci de bătrâni ai lui Israel, şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ.
Ex 28.1 ;Lev 10.1-2 ;Ex 1.5 ;Num 11.16 ;
2. Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.”
Ex 24.13-18 ;
3. Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul.”
Ex 24.7 ;Ex 19.8 ;Deut 5.27 ;Gal 3.19-20 ;
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
Deut 31.9 ;Gen 28.18 ;Gen 31.45 ;
5. A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot şi să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire.
6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
Evr 9.18 ;
7. A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”
Evr 9.19 ;Ex 24.3 ;
8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”
Evr 9.20 ;Evr 13.20 ;1Pet 1.2 ;

Vederea lui Dumnezeu.

9. Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel.
Ex 24.1 ;
10. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăţia lui.
Gen 32.30 ;Ex 3.6 ;Jud 13.22 ;Isa 6.1-5 ;Ex 33.20-23 ;Ioan 1.18 ;1Tim 6.16 ;1Ioan 4.12 ;Ezec 1.26 ;Ezec 10.1 ;Apoc 4.3 ;Mat 17.2 ;

Pagina 1 din 2
capitolul 24 din 40
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | google | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea dupa Dumitru Cornilescu (versiune corectata) >> Cartea Exodul >> Biblia DCC Exodul capitolul 24 | Salvatorul.ro
meniu prim
Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lume. ( Iacov 1:27 )