Biblia DCC Deuteronomul capitolul 10

Setări Biblia

Tablele cele noi.

1. În vremea aceea, Domnul mi-a zis: „Taie două table de piatră ca cele dintâi şi suie-te la Mine pe munte; fă şi un chivot de lemn.
Ex 34.1-2 ;Ex 25.10 ;
2. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat, şi să le pui în chivot.”
Ex 25.16-21 ;
3. Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe munte cu cele două table în mână.
Ex 25.5-10 ;Ex 37.1 ;Ex 34.4 ;
4. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, cele zece porunci care vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării; şi Domnul mi le-a dat.
Ex 34.28 ;Ex 20.1 ;Deut 9.10 ;Deut 18.16 ;
5. M-am întors apoi şi m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.
Ex 34.29 ;Ex 40.20 ;1Imp 8.9 ;
6. Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron şi a fost îngropat; Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoţiei.
Num 33.31 ;Num 20.28 ;Num 33.38 ;
7. Apoi de-acolo au pornit la Gudgoda, şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară unde sunt pâraie de ape.
Num 33.32-33 ;
8. În vremea aceea, Domnul a despărţit seminţia lui Levi şi i-a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-I slujească şi să binecuvânteze poporul în Numele Lui; lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi.
Num 3.6 ;Num 4.4 ;Num 8.14 ;Num 16.9 ;Num 4.15 ;Deut 18.5 ;Lev 9.22 ;Num 6.23 ;Deut 21.5 ;
9. De aceea Levi n-are nici parte de moşie, nici moştenire cu fraţii lui: Domnul este moştenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.
Num 18.20-24 ;Deut 18.1-2 ;Ezec 44.28 ;
10. Eu am rămas pe munte, ca şi mai înainte, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Domnul m-a ascultat şi de data aceasta; Domnul n-a voit să vă nimicească.
Ex 34.28 ;Deut 9.18-25 ;Ex 32.14-34 ;Ex 33.17 ;Deut 9.19 ;

Pagina 1 din 3
Sari la pagina:
capitolul 10 din 34
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | google | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea dupa Dumitru Cornilescu (versiune corectata) >> Cartea Deuteronomul >> Biblia DCC Deuteronomul capitolul 10 | Salvatorul.ro
meniu prim
Doar cel ce a plâns poate înțelege pe cel ce plânge!