Arhivă toate mesajele instant administratori

Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. (Filipeni 4:9) {VERSETUL ZILEI}
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor! (Matei 5:10) {VERSETUL ZILEI}1
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. (Psalmul 34:4‭-‬5) {VERSETUL ZILEI}2
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul! (Psalmul 31:24) {VERSETUL ZILEI}3
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. (Romani 12:2) {VERSETUL ZILEI}1
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. (Filipeni 4:6) {VERSETUL ZILEI}2
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. (2 Corinteni 4:18) {VERSETUL ZILEI}1
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Isus, (Romani 15:5) {VERSETUL ZILEI}1
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. (1 Ioan 1:7) {VERSETUL ZILEI}1
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15) {VERSETUL ZILEI}1

Pagina 1 din 140
Sari la pagina:
Top mesaje instant
meniu prim
Doar cel ce a plâns poate înțelege pe cel ce plânge!