Arhivă toate mesajele instant administratori

Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre,Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.(Efeseni 4:4-5)2
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Nu este aici a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul,şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.(Matei 28:6-7)
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)3
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul. (Matei 28:6)2
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică. (Ioan 3:16) (Versetul de aur din Biblie) :)1
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuinţa mea. (Psalmul 4:8)3
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului și să mă minunez de Templul Lui. (Psalmul 27:4)
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Salut! Tuturor, instalați Aplicația Discord, Aplicația Discord, pentru grupul www.Salvatorul.ro, mai în jos las și codul de invitație! :)3
Ion_Marcel
-Ion_Marcel -
Lucrare - Pentru România.mp4 Ascultați până la final și Distribuiți peste tot acest Videioclip!3
-
Pagina 2 din 165
Sari la pagina:
Top mesaje instant
Mesaje instant administratori >> Mesaje instant administratori - pagina 2 | Salvatorul.ro
meniu prim
Tot pământul să se teamă de Domnul! Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! ( Psalmii 33:8 )